Free delivery from 70,00 zł
Save to shopping list
Create a new shopping list

Returns policy

RETURNS POLICY:

If you are not satisfied with the watch you bought, you can return it to us within 14 days of receiving it and receive a refund. To qualify for this, the item(s) must be in unworn and in the same condition in which they were received.

The stated return period expires 14 days after you receive a product (according to tracking information in courier's database).

We encourage you to use RETURNS CREATOR in your customers panel, this way you can quickly provide us with your account number, create a label for the return parcel and track your return's status.

 

CUSTOMERS REGISTERED ON TAYMA.PL

 1. Log in to your account on our webiste tayma.pl

  Go to "Your account" --> "returns" --> "add a product return"

 2. Choose an order, from which you want to return products and then choose these products form the list.

 3. Choose a return method --> "I will use a shpipping provided by the store" if you want to return a product at our cost (and leave the funds on your customers account for future orders)

  or -->"I will send the product on my own" , and then enter your bank account number.

 4. Accept

 5. Print the return application (clicking this option will generate return form and an adress label)

 6. Sign the form and send it to us with the unwanted product (your signature is very important, your return might be rejected without one), and received receipt (it's necessary for our accountant ;-)

 7. Deliver the package with adress label to Polish Post Office of your choice.

 

UNREGISTERED CUSTOMERS

If you've made an order without registering, please send the undesired product to our headquarters:

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4 lok.6
43-210 KOBIÓR
email: biuro@tayma.pl
telefon: 607355557

Please remember about tax receipt and signed return form; examplary form is available here:

 RETURN FORM

In order to return products you've bought, please contact us by telephone or e-mail that you'd like to to make a return. The stated return period expires 14 days after you receive a product (according to tracking information in courier's database).

Please send undesired goods to us as soon as possible, not later than 14 days after informing us about withdrawal from the aggrement.

Please secure the product properly before sending them back. Item must be returned with all the original box/package, instructions, tax receipt (very important!), guarantee and all extras. You're responsible for devaluation of the product casued by improper usage of it, or any damage caused in transport.

EXCERPT FROM POLISH LAW ACT
dated 30.05.2014 r. regarding customers rights:

 

Art. 31.
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Art. 32.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

IdoSell Trusted Reviews
4.88 / 5.00 3770 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-11-25
Super Watch fast delivery
2020-08-14
Nice
pixel