Darmowa dostawa od 70,00 zł

Reklamacje


A) GWARANCJA

1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy TAYMA lub gwarancją ich producenta.
Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancją są wyszczególnione w załączonej karcie gwarancyjnej. Prosimy również aby przed wysłaniem zegarka do reklamacji sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria, jak również o odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas transportu!

Aby zgłosić reklamację z tytułu gwarancji:

Na swoim koncie (lub klikając tu: LINK) znajdziecie Państwo odnośnik do kreatora reklamacji RMA. Prosimy o zgłaszanie reklamacji tą drogą. Będziecie mieli Państwo wtedy na bieżąco wgląd w cały proces i statusy reklamacji.

Czas rozpatrzenia:

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego.

Czas naprawy towaru

Po rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie doprowadzony do stanu zgodności z umową najszybciej jak to będzie możliwe uwzględniając warunki serwisowe, dostępność części zamiennych, inne.

Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.

REKLAMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

TAYMA Patrycja Cichy

Leśników 4

43-210 Kobiór2. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani też uprawnień wynikających z rękojmi za wady zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.B) NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1. Dla produktów zakupionych przed 25 grudnia 2014 możliwa jest reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową. W celu dostatecznego informowania swoich konsumentów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej:

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

C) RĘKOJMIA
Dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. (włącznie) na wszystkie oferowane przez nas produkty bierzemy odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Okres odpowiedzialności wynosi 2 lata. W przypadku stwierdzenia istnienia wady fizycznej lub prawnej zakupionego towaru prosimy o kontakt pod adresem biuro@tayma.pl w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania kwestii wadliwego produktu.

Reklamację/Zwrot obecnie należy przesłać na adres:

TAYMA Patrycja Cichy

Leśników 4

43-210 KobiórD) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym,
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 3828 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-17
Szybko, sprawnie towar dobrej jakości.
2024-07-11
zamówienie odbyło się bezproblemowo, grawer wygląda podobnie/identycznie jak na przykładowych zdjęciach. moim zdaniem wszystko ok.
pixel