Darmowa dostawa od 50,00 zł

Regulamin

REGULAMIN
Obowiązuje od 2018-05-24

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy kupna-sprzedaży, w tym zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep www.tayma.pl jest prowadzony przez firmę: Tayma Patrycja Cichy z siedzibą w 43-210 Kobiór przy ul. Leśników 4, wpis do ewidencji pod numerem 87221 zaświadczony przez Prezydent Miasta Katowice; dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa, o ile towar został zakupiony przed 25 grudnia 2014 roku. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

7. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący ponosi koszt odesłania zwracanego towaru, jak również odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane wszystkie są otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep (aktualnie: list polecony ekonomiczny 7zł brutto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

8. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556'1 -556'5 Kodeksu Cywilnego.

9. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym, c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

12. Administratorem danych osobowych www.tayma.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, jest Sprzedający, tj.

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4
43-210 Kobiór
NIP: 634-248-16-49
Regon: 241367308

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz RODO (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom takim jak firmy kurierskie, dostawcy czy biura rachunkowe - szczegółowy wykaz tychże podmiotów można znaleźć w Polityce Prywatności sklepu www.tayma.pl

Jeśli klient zapisze się do usługi 'newesletter' to jego dane będą wykorzystywane marketingowych, tj. w celu przesyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych - dopóki nie cofnie zgody lub nie sprzeciwi się przetwarzaniu danych w tym celu.

Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie. W sytuacji spornej Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane klienta są przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że skorzysta on z prawa do ich usunięcia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Sprzedający zapewnia, że dane Klienta nie będą nieudostępnianie osobom nieuprawnionym oraz są należycie zabezpieczone przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Ponadto Sprzedający nie będzie wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://tayma.iai-shop.com/Regulamin-cterms-pol-18.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.tayma.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 3588 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-17
Zegarek kupiłem bez problemów. Podobało mi się, że zegarek został szybko wysłany. Dobrze zapakowany pakiet.
2024-02-15
Super
pixel